Takvärme

Kall snö på taket gör inte någon skada så länge den inte börja smälta i töväder och sedan återfrysa med istappar som följd. Med en takvärmeanläggning förhindras isbildning i hängrännor och stuprör, snön smälter kontrollerat och kan rinna ner i stupröret. Anläggningen styrs av utetemperaturen och arbetar bara när den behövs, på så vis undviks onödig elförbrukning.

Som fastighetsägare kan du känna dig trygg; risken för att istappar faller ner och skadar gående och fordon försvinner. Snöskottning av taket behövs inte heller, med undantag för extrema väderlägen med mycket snö.

Vi utför både nyinstallationer, utbyten av gamla 48V-anläggningar till 230V-anläggningar, service och reparationer. Teckna ett serviceavtal med oss, så kan du vara helt säker på att din anläggning är i toppskick inför vintern!

Ta dig gärna tid att svara på vår kundenkät med fyra frågor

Kundenkät