Elektriska AB Lennström

Vår affärsidé är att utföra installations- och servicearbeten åt företag och privatpersoner. Vår specialitet är att projektera och installera kompletta anläggningar med avseende på samspel mellan el, tele, data och säkerhet.

Vi arbetar helst direkt mot slutkund för att på så sätt säkerställa att vi uppfyller vår nollfelsfilosofi. Vår arbetsmodell bygger på ett nära samarbete med kunden, där vi vinner kundens fulla förtroende i en långsiktig affärsrelation.

Vi har ett eget kvalitet- och miljöledningssystem som bygger på IN-Q och kraven i kvalitetsstandard ISO 9001 och Miljösystemstandard ISO 14001.

Vi är medlemmar och aktiva inom IN (Installatörsföretagen) GT-gruppen, ett nationellt nätverk som innebär att vi kan utföra arbeten i hela landet, samt SSEF (Storstockholms Elförening).

 

Hör av dig till oss när du vill veta mer om vår tids smartaste lösningar - hemma, på jobbet eller kanske i semesterhuset.

kontakta oss